επιστροφή στην αρχική

 
 

Wilhelm Dilthey – Η γένεση της ερμηνευτικής

PRiNTA
Στις πηγές της γνώσης
Οι κλασικοί
Εκ βαθέων
Ποίηση για πάντα
Έρωτες και πεπρωμένο
Τα πρόσωπα της Ανατολής
Σύγχρονοι πεζογράφοι
ΡΟΕΣ
Ξένη λογοτεχνία
Ρώσοι συγγραφείς
Ισπανόφωνοι συγγραφείς
Γερμανόφωνοι συγγραφείς
Αστυνομικό μυθιστόρημα
Ποιητές του κόσμου
Οι αυριανοί
Έλληνες συγγραφείς
Οι Ηπειρώτες
Φιλοσοφική βιβλιοθήκη
Ψυχολογία-Ψυχανάλυση
Ο κόσμος χωρίς σύνορα
 Δοκίμια
Ειδικές εκδόσεις
Παραμυθολογοτεχνία
MicroMEGA
 

ISBN: 978-960-283-327-8

Σελίδες: 176

Τιμή: 15,83 € (15 € χωρίς ΦΠΑ)

Το δοκίμιο αυτό του μεγάλου Γερμανού φιλοσόφου του 19ου αιώνα αποτελεί την κλασική παρουσίαση της ιστορίας της ερμηνευτικής σκέψης. Συνάμα δε υπήρξε και η αφετηρία για τη ραγδαία ανάπτυξη της ερμηνευτικής και τη διαμόρφωσή της σε ένα από τα χαρακτηριστικά και σημαντικά φιλοσοφικά ρεύματα του 20ού αιώνα.


Στη μεστή εισαγωγική ενότητα του δοκιμίου, ο Ντίλταϋ χαράσσει κατ’ αρχάς το εννοιολογικό πλαίσιο της πραγμάτευσής του και δηλώνει κατόπιν τη βαθύτερη φιλοσοφική της σημασία. Στις ακόλουθες ενότητες, παρουσιάζει συνοπτικά, αλλά και με εμβρίθεια, την ιστορία της ερμηνευτικής σκέψης από την Αρχαιότητα μέχρι τις ημέρες του, αναδεικνύοντας το αποφασιστικό βήμα που συντελείται σε κάθε εποχή. Το δοκίμιο ολοκληρώνεται με την επισήμανση της θεμελιακής σημασίας της ερμηνευτικής για τη φιλοσοφία, την ιστορία, τις ιστορικές, κοινωνικές και θεωρητικές επιστήμες. Οι συμπληρώσεις από τα χειρόγραφα του φιλοσόφου, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα ελληνική έκδοση, προεκτείνουν και βαθαίνουν τις τελευταίες αυτές επισημάνσεις.


Η Γένεση της ερμηνευτικής παρέχει στον Έλληνα αναγνώστη τη δυνατότητα να εξοικειωθεί με το στοχασμό του σημαντικού αυτού φιλοσόφου του 19ου αιώνα, του οποίου, δυστυχώς, κανένα έργο δεν είχε μέχρι σήμερα μεταφρασθεί στα ελληνικά. Η εκτενής εισαγωγή και τα πολυάριθμα επεξηγηματικά σχόλια του μεταφραστή επιχειρούν να καταδείξουν τη θέση του δοκιμίου αυτού στο πλαίσιο του φιλοσοφικού προγράμματος του ίδιου του Ντίλταϋ, καθώς επίσης και τη σημασία του για την ανάπτυξη της ερμηνευτικής σκέψης στον 20ό αιώνα.

 

Κριτική του βιβλίου στη "ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ" της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ